Η ζωή του Λευκάδιου Χέρν ως το πρότυπο του ψυχοθεραπευτικού δυναμικού της μετανάστευσης